Привет, Гость

Новые поступления

С полным перечнем новых поступлений за квартал вы можете ознакомиться в «Бюллетене новых поступлений»

Бучынская, Н. С. Прынцэса Алівія і "жабіны вочкі" : сон + ява = казачная з’ява / Наталля Бучынская ; [мастак Р. Кульба]. - Мінск : Беларусь, 2019. - 69, [1] с.

Зоська ніяк не можа забыцца пра свае сонна-казачныя прыгоды. Яна стараецца выправіць крыўду, якую ўчыніла прынцу суседняга каралеўства. Дзяўчынка разам з Квыхам і Кваканцыяй выпраўляецца ва ўладанні Жудаса Першага. Трапіўшы ў палон, яна бліжэй знаёміцца за прынцам Казімірам і распрацоўвае са сваёй кампаніяй план яго выратавання.Нечаканыя падзеі і пераўтварэнні чакаюць герояў гэтай казачнай гісторыі.

Местоположение: ЦГБ (Д/З), филиалы № 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

Велько, А. В. Рогнеда Рогволодовна : полоцкая княжна / [А. В. Велько]. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2020. - 32 с.. - (Имя в истории Беларуси)

Издание посвящено драматической судьбе полоцкой княжны Рогнеды (ок. 960 - 1000), ставшей женой князя Владимира, Крестителя Руси, и матерью родоначальников крупнейших древнерусских княжеских династий. Под именем Анастасии она вошла в историю как первая монахиня и просветительница Белой Руси, стоявшая у истоков белорусской государственности.Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Местоположение: ЦГБ (Д/З, В/З), филиалы № 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12,1 4, 15, 16, 17

Велько, А. В. Владислав Сырокомля : выдающийся поэт, переводчик и краевед / [А. В. Велько]. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2020. - 35, [1] с.. - (Имя в истории Беларуси)

Издание посвящено судьбе и творчеству белорусского и польского поэта, драматурга, переводчика, краеведа и литературного критика Людвика Владислава Франтишека Кондратовича (1823-1862), вошедшего в историю под псевдонимом Владислав Сырокомля и своим творчеством оказавшего заметное влияние на формирование белорусской литературы нового времени.Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Местоположение: ЦГБ (Д/З, В/З), филиалы № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16

Багданава, Л. Як маленькія сябры найвялікшы скарб шукалі : [для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту] / Ліна Багданава ; [мастак Вераніка Ткачова]. - Мінск : Беларусь, 2020. - 87 с.

Ці ведаеце вы, што ў Беларусі жывуць гномы? І нават не толькі жывуць, але і актыўнічаюць! Праўда, яны даўно зрадніліся з тутэйшымі міфічнымі істотамі, але цуды чыніць не развучыліся. І людзям дапамагаць у іх цудоўна атрымліваецца.Не верыце?Упэўніцеся самі!Прачытваючы гэту незвычайную кнігу, вы не толькі паверыце у існаванне гэтых істот, але і даведаецеся багата новага. І галоўнае: зможаце прыняць удзел ў адной важнай і сакрэтнай справе.

Местоположение: ЦГБ (Д/З), филиалы № 1, 2, 11, 12, 16

Велько, А. В. Князь Николай Радзивилл : по прозванию Сиротка / А. В. Велько]. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. - 31, [1] с.. - (Имя в истории Беларуси)

Издание посвящено князю Николаю Радзивиллу Сиротке (1549-1616), вошедшему в историю земли белорусской как путешественник, меценат и созидатель. Он преобразил город Несвиж, выстроив здесь знаменитые замок, ратушу и Фарный костёл, сохранившиеся до наших дней.Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.

Местоположение: ЦГБ (Д/З, В/З), филиалы № 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Велько, А. В. Князь Николай Радзивилл : по прозванию Черный / А. В. Велько]. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, печать 2019 (макет 2020). - 32 с.. - (Имя в истории Беларуси)

Издание посвящено князю Николаю Радзивиллу Чёрному (1515-1565), незаурядному политическому и общественному деятелю Великого Княжества Литовского XVI века.Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.

Местоположение: ЦГБ (Д/З, В/З), филиалы № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17

Велько, А. В. Франциск Скорина : первопечатник и просветитель / [А. В. Велько]. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2020. - 36 с.. - (Имя в истории Беларуси)

Издание посвящено великому белорусскому первопечатнику и просветителю Франциску Скорине - уроженцу земли Полоцкой, ставшему символом духовной и интеллектуальной мощи нашего народа.Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Местоположение: ЦГБ (Д/З, В/З), филиалы № 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

12 месяцаў = 12 месяцев : казкі / [укладанне А. Бадака ; дызайнер Н. Капульцэвіч] : Кн. 7 : . - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020 Ліпень = Июль. - 2020. - 252, [3] с..

«Дванаццаць месяцаў. Кніга 7» — гэта сёмая кніга праекта «12 месяцаў». што складаецца з дванаццаці кніг, у якія ўвайшлі знакамітыя казкі народаў свету. а таксама леншыя творы беларускіх і замежных дзішічых пісьменнікаў. Гэта своеасаблівы казачны каляндар, які можна чытаць цллы год — штодня па адной незвычайнай гісторыі.Асаблівасць праекта ў тьш, што пры яго ажыццяўленні выкарыстаньі кніжныя ілюсграцыі, створаныя ў розныя гады лепшымі беларускімі мастакамі. Многія з гэтых малюнкаў складаюць залаты фонд айчыннай кніжнай графікі.

Местоположение: ЦГБ (Д/З, В/З), филиалы № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12,1 4, 15, 16

Чудов, В. И. Станислав Монюшко : выдающийся композитор и музыкант / [В. И. Чудов]. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2020. - 32 с.. - (Имя в истории Беларуси)

Издание посвящено судьбе и творчеству выдающегося белорусского и польского композитора, музыканта, дирижёра и педагога XIX века Станислава Монюшко (1819-1872).Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Местоположение: ЦГБ (Д/З, В/З), филиалы № 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

12 месяцаў = 12 месяцев : казкі / [укладанне А. Бадака ; дызайнер Н. Капульцэвіч] : Кн. 8 : . - Мінск : Мастацкая літаратура, 2020 Жнівень = Август. - 2020. - 254, [1] с..

«Дванаццаць месяцаў. Кніга 8» — гэта васьмая кніга гіраекта «Двананцаць месяцаў», што складаецца з дванаццаці кніг. у якія ўвайшлі знакамітыя казкі народаЎ CBerv, а таксама лепшыя творы беларускіх і замежных дзіцячых пісьменнікаў. Гзта своеасаблівы казачны каляндар, які можна чытаць цэлы год — штодня па адной незвычайнай гіеторыі. Асаблівасць праекта v тым, што пры яго ажыццяўленні выкарыстаны кніжныя ілюстрацыі, створаныя ў розныя гады лепшымі беларускімі маста- ка.мі. Многія з гэтых малюнкаў складаюць залаты фонд айчыннай кніжнай графікі.

Местоположение: ЦГБ (Д/З, В/З), филиалы № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12,1 4, 15, 16
скачать софт