Привет, Гость
» Новые поступления

Новые поступления

С полным перечнем новых поступлений за квартал вы можете ознакомиться в «Бюллетене новых поступлений»

Гальпяровіч, Н. Я. На скрыжаванні сноў : навелы, эсэ / Навум Гальпяровіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. - 253, [1] с.

Проза паэта — а Навум Гальпяровіч з’яўляецца аўтарам звыш дзясятка паэтычных зборнікаў — вылучаецца сваёй шчырай пачуццёвасцю, мяккім і светлым лірызмам. Успаміны дзяцінства, каханне, роздум над маральнымі праблемамі быцця — вось галоўныя тэмы яго навел і эсэ. У кнігу ўвайшлі як творы, якія ўжо друкаваліся ў перыёдыцы і кнігах, так і новыя, напісаныя ў апошні час. Яны прасякнуты любоўю і адданасцю да роднага краю, глыбокай павагай да мінулага і верай у будучыню.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 1, 11

Пялёсткі лотаса і хрызантэмы : сто паэтаў Кітая XX стагоддзя / [укладальнік А. Карлюкевіч ; пераклад з кітайскай М. Мятліцкага ; мастак К. Камал]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. - 326, [1] с.

Зборнік “Пялёсткі лотаса і хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ стагоддзя” значна пашырае ўяўленне пра багатую і самабытнгую кітайскую паэзію. У ім пададзены творы ста таленавітых паэтаў ХХ стагоддзя – часу станаўлення сучаснага Кітая, эканамічна трывалага і духоўна акрыленага, бачнага сваімі істотнымі дасягненнямі народам усяго свету. Сярод аўтараў анталогіі – Хуан Цзуньсянь, Цю Цзінь, Су Маньшу, Лю Дабай, Чжу Цзыцін, Вэнь Ідо і інш.зборнік дае чытачам унікальную магчымасць убачыць зменлівы Кітай, даведацца аб думках і перажываннях людзей, якія жывуць у сучасную эпоху. Гэта замалёўкі, якія раскрываюць простыя бытавыя падрабязнасці, якія дазваляюць пазнаёміцца з традыцыямі кітайскага народа.

Местоположение: ЦГБ (Выставочный зал)

Ильинский, Н. И. Нить Ариадны : роман / Н. И. Ильинский. - Минск : Беларусь, 2018. - 318, [1] с.

Действие романа "Нить Ариадны" происходит в 1607-1626 годы - сложный период в истории Московского государства, наполненный войнами и борьбой за власть. Читателей ждет встреча с известными историческими личностями - первым русским царем династии Романовых Михаилом Федоровичем, князем Дмитрием Михайловичем Пожарским и Козьмой Мининым, королем Речи Посполитой Владиславов Четвертым, государственным деятелем Великого Княжества Литовского Кшиштофом Радзивиллом и другими.Для широкого круга читателей.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 1, 2, 6, 8, 11

Найдзін, В. І. Анюціны вочкі : апавяданні / Васіль Найдзін ; [прадмова І. Канановіча]. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 286, [1] с.. - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі)

У новай кнізе пісьменніка-гумарыста Васіля Найдзіна выразна гучыць шчырая і непаўторная, зусім не сумная сімфонія нашага жыцця — імклівага, напорыстага, часам супярэчлівага і складанага. Героі яго твораў — незвычайна звычайныя людзі, якія часам нават не ўсведамляюць, наколькі камічным выглядае іх жыццё. Вобразы і характары, псіхалогію герояў аўтар удала падсвечвае яркімі сатырычнымі фарбамі: жарты і ўсмешкі заўсёды дапамагаюць жыць, працаваць, кахаць…Адрасавана шырокаму колу чытачоў.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 1

Сідарэйка, А. П. Жонка на гадзіну : гісторыйкі з розных сфер на вясёлы манер / Андрэй Сідарэйка. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2018. - 122, [1] с.. - (Несур'ёзна пра сур'ёзнае)

У кнізе сабраны гумарыстычныя творы, якімi апошнія гады радаваў Андрэй Сідарэйка чытачоў часопіса сатыры і гумару «Вожык», выданняў «Літаратура і мастацтва», «Звязда», «Настаўніцкая газета». Гумарэскі, іранескі, п’есы, фельетоны не толькі могуць палепшыць настрой, але і адлюстроўваюць негатыўныя з’явы ў грамадстве. Хто быў студэнтам, узгадае, як нялёгка прыгатаваць вячэру без страт, вясковы жыхар даведаецца, колькі карова можа даваць малака, мужчыны знойдуць адказ, якія кветкі лепш за ўсё дарыць. І шмат іншых цікавых і неверагодных гісторый чакаюць чытачоў кнiгi.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17

Маляўка, М. Сланечнік : вершы, санеты, балады, паэма, прытчы, байкі / Мікола Маляўка. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2018. - 390, [1] с.. - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі)

Падзеі ў кнізе так ці іначай звязаны з лёсам лірычнага героя. Дух жывіць еднасць з продкамі, натхняе — да сучаснікаў любоў. Роздум над пражытым і перажытым — сам-насам з сумленнем — хвалюе, радуе і засмучае: не ўсе задумы і мары, акрыленыя небам, збыліся на зямлі. Жыццё выпрабоўвала на трываласць і ў дзяцінстве, і ў юнацтве, і ў сталыя гады. Трывожныя думкі і цяпер, у новым веку, захмарваюць блакіт, адпрэчваюць сон: хапае праблемных пытанняў у розных праявах дома, на радзіме, неспакойна ў свеце — ідуць «малыя войны з вялікаю крывёй». Лёс аднаго чалавека — у лёсе краіны. Паэтычны вобраз сланечніка, узнятага над бытам, асвячае старонкі кнігі — шчырай споведзі аўтара перад Богам і людзьмі, перад будучыняй.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 1

Савицкий, А. Земля не расскажет : роман / Алесь Савицкий ; перевод с белорусского [автора]. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 420, [2] с.. - (Минская городская библиотека)

Роман известного белорусского писателя Алеся Савицкого посвящен теме Великой Отечественной войны. В нем рассказывается о мужестве и героизме советских людей, о тех неимоверных трудностях и испытаниях, которые пришлось им пережить, чтоб отстоять независимость Родины. В центре романа - судьба простой белорусской женщины, бесстрашно сражавшейся с врагом за счастье своих детей, за свободу родной земли. Рядом с ней - и другие герои повествования: Игорь Лагутин, капитан Рудак, пекарь Кулеш, Валя, Ганна Андреевна и другие - все это неповторимые индивиду-альности, проявившие несгибаемое мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Любовь к Родине, человеческое достоинство, ненависть к захватчикам призывали идти в бой против тех, кто жаждал превратить нашу землю в лагерь смерти за колючей проволокой. Нельзя без волнения читать страницы этой книги, возвращающие нас в трагические героические события жестокой войны, унесшей жизни каждого третьего белоруса.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 7

Дудзюк, З. І. На парозе раю : аповесці, кінааповесці, апавяданні / Зінаіда Дудзюк. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2018. - 327, [1] с., партр.

Персанажы аповесцяў і апавяданняў новай кнігі Зінаіды Дудзюк перажываюць падзеі, якія цалкам мяняюць іх жыццё: Аляўціна («На парозе раю») паехала ў Германію на заробкі, каб дапамагчы сыну разлічыцца з пазыкаю, а ў выніку апынулася ў лагеры для бежанцаў; Клаўдзія («Рэванш») марыла пра сям’ю, а была вымушаная бараніць жаночую годнасць ад дамаганняў уплывовых залётнікаў; Зоя «Вольны палёт») страціла ўсё, апынулася на сметніку, але здолела стаць патрэбнай людзям... Трапляю чы ў трагічныя сітуацыі, гераіні кнігі ўсведамляюць: усё тое, што з імі адбываецца, яны ствараюць уласнымі ўчынкамі. Адрасавана шырокаму колу чытачоў .

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 11

Вингет, О. После Огня : [роман] / Олли Вингет. - Москва : АСТ, 2017. - 502, [1] с.. - (ONLINE-бестселлер)

Её мир давно рассыпался прахом. Священный Огонь превратил цветущие сады в бескрайнюю пустыню, где стараются выжить последние из рода человеческого. Но если зов тянет тебя вперед, а за спиной раскрываются крылья, то можешь ли ты остаться в стороне? Так Алиса начинает свой путь через пески и пепел, чтобы спасти тех, кого она любит. "После огня" - это история о надежде, бьющейся в крылатом сердце, о вере, которую так трудно сохранить, и любви, что всегда остается сильнее смерти.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 1, 11

Крэйдзіч, А. М. Хуліган : аповесці, апавяданні, нататкі, мініяцюры / Анатоль Крэйдзіч. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. - 306, [1] с.. - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі)

Новую кнігу Анатоля Крэйдзіча "Хуліган" склалі творы розных жанраў: аповесці, апавяданні, нататкі, мініяцюры. Шматаблічная яна не толькі па форме, але і па падыходзе да асэнсавання рэчаіснасці, мастацкага адлюстравання сучаснасці і сучаснікаў. З’ядноўвае ж яе ў адзінае цэлае беларускі дух, якім прасякнуты кожны радок, а таксама тонкі псіхалагізм і заглыбленасць у з’явы, якія даследуюцца з дапамогай слова.Адрасавана шырокаму колу чытачоў.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент художественной литературы), филиал № 1
скачать софт