Привет, Гость
  • Нравится
  • 5

Новинки литературных журналов. Август 2019 года


Сотрудник отдела обслуживания центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена Ирина Маркова в рамках авторского проекта «Новинки литературных журналов» предлагает вашему вниманию обзор номеров за август 2019 года. Приятного чтения!


ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА

Августовский номер журнала «Нёман» предлагает читателю познакомиться с исторической реконструкцией белорусского писателя Ивана Саверченко «Трон князя Миндовга».

Новинки литературных журналов. Август 2019 годаИван Васильевич Саверченко (род. в 1962 году в д. Малиновка Костюковичского района Могилевской области) – белорусский писатель, историк и литературовед. Автор девяти монографий, свыше 250 научных публикаций по проблемам филологии, истории и философии.

В своей исторической реконструкции Иван Саверченко прослеживает жизненный путь великого князя Миндовга (1200-1263) – исключительно яркой исторической личности. Князь Миндовг заложил фундамент мощной европейской державы – Великого княжества Литовского – и стал первым в белорусской истории коронованным властелином. Став в молодости правителем Новогрудского княжества, отмечает автор, князь сразу почувствовал бремя ответственности за судьбу Отчизны. Он поставил перед собой благую цель – объединить разрозненные славянские земли в одну сильную державу, чтобы освободить их от ордынского ига. Борьба с постоянными внутренними и внешними врагами подсказала князю, что только силой можно удержать власть и сохранить трон. Благодаря своей физической силе и таланту полководца Миндовг одерживает сокрушительные победы над германцами и ордынцами. Однако длительная борьба с крестоносцами и ордынскими наемниками ослабила Великое княжество. И внутренние враги не замедлили этим воспользоваться. Князь Миндовг гибнет в результате предательства со стороны князя Довмонта, который давно стремился к власти и независимости. Я думаю, любителям белорусской истории понравится повесть о князе Миндовге от Ивана Саверченко.
У жнівеньскім нумары часопіса «Полымя» надрукавана апавяданне беларускай пісьменніцы Святланы Бязлепкінай «Урокі Шантанэ».

Новинки литературных журналов. Август 2019 годаСвятлана Уладзіміраўна Бязлепкіна (нарадз. у 1957 годзе ў вёсцы Малейкі Брагінскага раёна Гомельскай вобласці) – беларускі пісьменнік і журналіст. Скончыла факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працавала ў раённым і абласным друку. Аповесці і апавяданні друкаваліся ў часопісах «Маладосць», «Полымя», «Нёман» і газеце «Літаратура і мастацтва». Аўтар кнігі прозы «Чарнобыльская русалка».

Дзеянне апавядання Святланы Бязлепкінай адбываецца ў Францыі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя. Дынамічны захапляльны сюжэт апавядання трымае ў напружанні да апошняй старонкі. Галоўны герой Луі Шантанэ адразу заваёўвае сімпатыі чытача. Шантанэ, выдатнага настаўніка, звальняюць з працы ў ліцэі таму, што ягоны сын у складзе інтэрнацыянальнай брыгады адправіўся змагацца за свабоду Іспаніі. Застаўшыся без працы, Шантанэ згаджаецца на прапанову гаспадара замка вучыць яго выхаванак. Аднак, спадар Эдвар запатрабаваў ад настаўніка пэўнай паслугі. Нечакана для сябе галоўны герой аказваецца акцёрам у ганебнай фінансавай аперацыі, якая ледзь не каштавала яму жыцця. «Якая гнуснасць, – думае Шантанэ, – спачатку аблашчыць, узнесці, каб потым пакарыстацца і знішчыць, быццам нейкую непатрэбную, але ўсё ж такі небяспечную рэч!» Калісьці ў нямецкім палоне ў час Першай сусветнай вайны, каб не звар’яцець, Луі прымусіў сябе забыць пра ранейшае шчаслівае жыццё. «Ёсць толькі гэтая рэчаіснасць, у якой трэба пастарацца адшукаць драбнюткія іскрынкі радасці», – думаў у той час Шантанэ. Стары нямецкі гаспадар баўэр Генрых, які выратаваў яго ад смерці, вярнуў Луі веру ў чалавечую годнасць і чалавечую дабрыню. Прайшло цэлых дваццаць гадоў, а Шантанэ зноў вымушан змагацца з адчаем і вучыцца верыць у лепшае. Мяркую, што ўрокі галоўнага героя апавядання будуць выкарыстаны ўдумлівым чытачом у жыцці.
Да 160-годдзя з дня нараджэння вядомага нарвежскага пісьменніка, нобелеўскага лаўрэата Кнута Гамсуна ў жнівеньскім часопісе «Маладосць» апублікаваны артыкул Канстанціна Касяка пад назвай «Мадэрніст з сялянскімі каранямі».

Новинки литературных журналов. Август 2019 годаКанстанцін Касяк (нарадз. у 1987 годзе ў Мінску) – малады беларускі аўтар. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Пасля заканчэння ўніверсітэта працаваў ва ўстановах культуры і адукацыі. На дадзены момант працуе ў сферы інтэрнэт-маркетынга. Друкаваўся ў газеце «Літаратурная Беларусь», часопісах «Сівер» і «Маладосць», а таксама на сайце часопіса «ARCHE», газет «Беларусь Сегодня», «Наша Ніва».

Кнут Гамсун і да гэтага часу лічыцца адным з самых вядомых нарвежцаў, адзначае аўтар артыкула, нягледзячы на ўсю неадназначнасць яго асобы і супярэчлівае стаўленне да яе з боку сучасных жыхароў гэтай краіны. Лёс пісьменніка шмат ў чым быў тыповы для яго сучаснікаў, падкрэслівае Канстанцін Касяк. Кнут Гамсун – адзін з тых аўтараў, якім удалося прабіць сабе шлях у вялікую літаратуру з самых нізоў. А разам з гэтым – павялічыць цікавасць і да сваёй радзімы – Нарвегіі. З малых гадоў будучы пісьменнік бачыў нястачу, а маладым чалавекам доўга не мог знайсці сваё месца ў жыцці. У пошуках лепшай долі, як і іншыя нарвежцы, бываў у замежжы. Пасля сваіх вандровак ён пакінуў цікавыя кнігі і апавяданні. Пісьменніцтва было для яго не толькі сродкам заробку, але і патрэбай душы. Заўсёды стрыманы і тактоўны ў жыцці Гамсун даваў сабе волю ў творах. «Відаць, таму яны так перапоўнены эмоцыямі», – адзначае аўтар артыкула. Да беларусаў кнігі Гамсуна дайшлі вельмі позна, калі слава нарвежца ўжо пракацілася па свеце. Вельмі шанаваў яго творчасць Якуб Колас, захапляўся Кнутам Гамсунам і малады Максім Танк. Здаецца, падкрэслівае Канстанцін Касяк, сёлетні юбілей вядомага нарвежскага пісьменніка – добрая нагода, каб пазнаёміцца з яго творчасцю.
Августовский номер журнала «Иностранная литература» открывается романом знаменитого современного норвежского писателя Юна Фоссе «Сны Улава. Вечерняя вязь» – второй и третью частью его трилогии в переводе Нины Федоровой.

Новинки литературных журналов. Август 2019 годаЮн Фоссе (род. в 1959 году) – норвежский драматург, писатель, поэт, эссеист, переводчик. Автор тридцати семи пьес, четырнадцати романов, в том числе «Моток ниток», «Утро и вечер», девяти поэтических сборников, двух сборников эссе и девяти книг для детей.

Первая часть трилогии – роман «Без сна» – была опубликована в сентябрьском номере журнала за 2018 год. В ней главные герои Асле и Алида покидают родной хутор и добираются до города в поисках работы. Поздней осенью в дождь Асле и Алида сутки ищут себе пристанища в незнакомом городе, но нигде его не находят. Доведенные до отчаяния, как во сне, они совершают убийство хозяйки дома, которая отказывает им в жилье. Сразу после убийства у Алиды рождается сын (что у автора символично: взамен отнятой жизни появляется новая). Во второй части трилогии – «Сны Улава» – повествование ведется от лица уже пойманного, осужденного и казненного героя: это своего рода его загробные воспоминания о прошлой жизни. Из этих воспоминаний читатель узнает о том, что после совершенного преступления Асле и Алида пытаются уйти от наказания, но Правосудие (у Фоссе с заглавной буквы) настигает Асле. Третья часть трилогии («Вечерняя вязь») рассказывает о дальнейшей участи подруги убийцы, юной матери и вдовы. После того, как забирают Асле, она остается одна с новорожденным на руках. Умирающую от голода Алиду находит ее земляк, зажиточный фермер Ослейк Вик и увозит ее из города, где ее могут обвинить в соучастии в преступлении. Будучи замужем за Ослейком, Алида всю жизнь чувствует незримое присутствие Асле. Перед смертью, услышав его зов, она уходит к морю и умирает, погрузившись в него. Так заканчивается эта трилогия о любви от Юна Фоссе.
В рубрике «Литературное наследие» августовский номер журнала «Иностранная литература» предлагает читателю познакомиться с поэзией Эмили Дикинсон в переводе Григория Кружкова.

Новинки литературных журналов. Август 2019 годаЭмили Дикинсон (1830-1886) – американская поэтесса. Родилась в Амхерсте (штат Массачусетс), где провела всю жизнь. Первая книга стихов вышла посмертно в 1890 году. За этой публикацией последовали многие другие. В настоящее время Эмили Дикинсон рассматривается критикой как один из величайших американских поэтов и самый читаемый в мире американский поэт.

Стихи Эмили Дикинсон не имеют аналогов в современной ей поэзии. С ней случилось то, что порой случается с поэтами: она опередила свое время. Своеобразна поэтическая техника Дикинсон. Ее поэтические строки коротки и лаконичны, что выражается в пропуске союзов, усеченных рифмах и предложениях. Поэтесса создала свою систему пунктуации – широкое использование тире, подчеркивающих ритм, и заглавных букв, выделяющих ключевые слова. Форма стихов поэтессы естественна для нее и определяется мыслью. Время Эмили Дикинсон настало лишь в 50-70-е годы XX века, когда одним из важнейших направлений в американской поэзии стала философская лирика и когда новаторский стиль автора перестал шокировать слух соотечественников. Темы стихотворений Дикинсон – это извечные темы поэзии: Бог, природа, любовь, жизнь, смерть, бессмертие, одиночество человека. Одиночество человека в стихах поэтессы огромно и беспредельно: «Есть одиночество пустынь, Безлюдие морей – И смерти бесконечный сон – но это все живей – Той заполярной тишины – Заброшенности той – Когда душа – сама с собой – живет – сама с собой». Гуманизм поэзии Эмили Дикинсон проявляется в совершенстве выражения ею человеческих чувств. Предлагаемые читателю в номере журнала семнадцать стихотворений поэтессы ничуть не хуже ее хрестоматийных. Поэзия Эмили Дикинсон, безусловно, заслуживает того, чтобы читать ее, удивляться и делать новые открытия.* Все журналы вы можете найти в библиотеках ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». Карта расположения библиотек

Подробнее о проекте «Новинки литературных журналов»скачать dle 10.4фильмы бесплатно
дата: 2.10.2019
автор: Darya


Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите ctrl+Enter и мы все исправим.
  • Комментарии