Привет, Гость
» Новые поступления

Новые поступления

С полным перечнем новых поступлений за квартал вы можете ознакомиться в «Бюллетене новых поступлений»

Юркин, И. З. Любви серебряная нить : сборник стихов / Иван Юркин ; [предисловие Т. Матюхиной ; фото А. Дрибаса]. - Минск : Беларусь, 2017. - 174, [1] с.

Стихи Ивана Юркина — поэтический дневник его переживаний: трагических, лирических, часто глубоко интимных. В своих произведениях автор передает чувство восторга и любви не только по отношению к родной деревне, белорусскому краю, но и к живописным местам зарубежья, где он побывал.

Местоположение: ЦГБ (абонемент художественной лит.), филиалы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17

Шырко, В. Нязваны госць : [аповесці] / Васіль Шырко. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 453, [2] с.

Вострасюжэтныя аповесці лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Васіля Шырко чытаюцца на адным дыханні. Невялікія памерам, глыбокія па змесце, яны, несумненна, зацікавяць чытачоў. Героі трапляюць у экстрэмальныя сітуацыі. Маладую пару медыкаў адпраўляюць на некалькі гадоў у Рэспубліку Гвінею, дзе яны змагаюцца са страшнай лепрай, знаходзяць сяброў. Герой абароны Сталінграда генерал Чуйкоў збіраецца сурова пакараць маладога, ні ў чым не вінаватага афіцэра, з якім сустракаецца праз шмат гадоў пасля вайны. Генерал ужо двойчы Герой, маршал, але і афіцэр — палкоўнік, Герой Савецкага Саюза. Аповесці ўпрыгожваюць былі, прымаўкі, нязмушаная родная мова.

Местоположение: ЦГБ (абонемент художественной лит.), филиалы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17

Фаина Раневская на сцене и в жизни : [Сборник / Сост.: Ю.Н.Амелин, М.Ю.Амелин. - 5-е изд.. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 221, [2] с.. - (Тайный дневник женщины)

В этой книге собраны дневниковые записи, воспоминания одной из самых великих российских актрис XX века о театре, о коллегах, о себе. Перед читателем предстает Фаина Раневская на сцене и в жизни. Широко представлены также воспоминания о великой актрисе ее друзей и коллег, многочисленные анекдоты, веселые истории и искрометные фразы, придуманные, написанные и произнесенные Фаиной Георгиевной Раневской.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент отраслевой)

Дамейка Леа-Пласа, П. Ігнат Дамейка: з Мядзвядкі — у Санцьяга-дэ-Чылі, (1802—1889) / Пас Дамейка Леа-Пласа ; пераклад з іспанскай [В. І. Раўчанка ; рэдактар перакладу Э. У. Прыбыльская ; пераклад аўтабіяграфіі з англійскай Т. А. Сенінай]. - Мінск : Звязда, 2017. - 394, [1] с.. - (Адрасы Беларусі ў свеце)

Кніга аўстралійскай пісьменніцы Пас Дамейка - гэта новы погляд з-за мяжы на жыццё і дзейнасць беларускага дзеяча, вучонага з сусветным імем - Ігната Дамейкі, прадзядулі аўтара. Яна акцэнтуе ўвагу на душэўных якасцях і высокіх маральных прынцыпах асветніка, які знайшоў сваё месца ў Чылі, але сэрцам заўсёды заставаўся на Радзіме. У кнізе аўтарка выкарыстоўвае дзённікі свайго продка і яго перапіску з вядомымі асобамі. Яна засяроджвае ўвагу на пачуццях свайго героя, паказвае, што дасягненні вялікага навукоўца, якія займаюць пачэснае месца ў гісторыі, навуцы і культуры Беларусі, Літвы, Польшы і Чылі, ідуць побач з глубокімі перажываннямі і чулай душой.

Местоположение: ЦГБ (В/З)

Сустрэчы з родным і блізкім : знаёмствы, адкрыцці, дыялогі / [укладальнік Н. Крыцкая ; прадмова С. Кандыбовіча]. - Мінск : Звязда, 2017. - 382, [1] с.. - (Адрасы Беларусі ў свеце)

У першай кнізе новай серыі “Адрасы Беларусі ў свеце” расказваецца пра старонкі супольнай беларуска-расійскай гісторыі, пра тое, дзе працавалі і жылі ўраджэнцы Беларусі, якую ўвагу праяўляюць расіяне да беларускай культуры, да самой Беларусі. Аўтары не толькі выкарыстоўваюць раней вядомыя факты, але і сустракаліся са многімі прыязнымі да нашай Айчыны людзьмі. Кніга з’яўляецца добрым пацвярджэннем таго, што лёсы народаў Беларусі і Расіі, культур нашых краін цесна паяднаны і пераплецены. Пра гэта – нарысы і эсэ, гутаркі і развагі, сабраныя пад адной вокладкай.

Местоположение: ЦГБ (В/З,Абонемент отраслевой), филиалы № 1, 2, 8, 11

Лаўрэш, Л. Л. Вандалін Шукевіч : беларускі археолаг і краязнаўца / Леанід Лаўрэш. - Мінск : Харвест, 2014. - 63, [1] с.. - (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры)

Невялічкае але вельмі карыснае даследванне знакамітага археолага, краязнаўца і фалькларыста. Леанід Лаўрэш пайшоў шляхам не апісальным і біяграфічным, а сістэматызацыі і абагульнення ўсяго таго, што паспеў пакінуць пасля сябе Вандалін Шукевіч, што пры невялічкім аб’ёме кніжкі (ўсе выданні серыі па 64 старонкі) – дае больш плённы вынік. Лідскі краязнаўца Леанід Лаўрэш падзяляе сваё даследванне на чатыры часткі, кожную з якіх прысвячае асобнаму накірунку дзейнасці свайго земляка і калегі па рамяслу: біяграфіі В. Шукевіча, навуковай дзейнасці, грамадскай, а таксама збіранню і абагульненню фальклора і этнаграфічнага матэрыялу. Гісторык не проста падае факты з жыцця В. Шукевіча, але раскладвае перад сваім чытачом сапраўдную неверагодную гісторыю, поўную кахання і здрады, барацьбы і несломнага духу.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент отраслевой)

Белорусско-китайские отношения в воспоминаниях белорусских послов : к 25-летию установления дипломатических отношений / [автор идеи проекта и составитель А. А. Тозик ; под общей редакцией А. А. Тозика]. - Минск : Звязда, 2017. - 213, [2] c.

Книга издана к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем. Её авторы – Чрезвычайные и Полномочные Послы Республики Беларусь, последовательно представляющие интересы нашей страны в Китайской Народной Республике в течение всех 25 лет.Авторы не только рассказывают об официальной стороне развития двусторонних отношений и важнейших политических событиях этого периода, но и делятся своими наблюдениями и размышлениями об истоках “китайского чуда”, актуальности для Беларуси китайского опыта политики реформ и открытости, перспективах дальнейшего сотрудничества. Кроме того, дипломаты вспоминают о своих поездках по стране, о встречах с китайскими политиками, руководителями государственных и частных компаний, простыми людьми.Книга рассчитана на студентов и исследователей, изучающих Китай и белорусско-китайские отношения, молодых дипломатов, участников совместных проектов в различных отраслях двустороннего сотрудничества.

Местоположение: ЦГБ (В/З, Абонемент отраслевой)

Пастернак, Б. Л. Во всем мне хочется дойти до самой сути... : [сборник стихов] / Б. Л. Пастернак. - Москва : АСТ, 2017. - 414, [1] с.. - (Эксклюзив)

В сборник включены стихи и поэтические циклы разных лет, отражающие неповторимые грани уникального дарования автора.

Местоположение: ЦГБ (абонемент художественной лит.), филиалы № 1, 2, 3, 7, 11

Ростопчина, Е. П. Счастливая женщина : [роман] / Евдокия Ростопчина. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с., портр.. - (Изящный век)

Евдокия Петровна Ростопчина (1811 -1858) - известная писательница прошлого века. Ее перу принадлежат интересные повести, принесшие автору славу "российской Жорж Занд". Их отличает своеобразное решение вопроса о свободе женщины и изящество стиля. В предлагаемый сборник вошли произведения: "Счастливая женщина" - роман, оригинально сплавивший традиции романтической и психологической прозы; повесть "Палаццо Форли"; "Дневник девушки" - роман в стихах и комедия "Возврат Чацкого в Москву..." - полемическая сатира, представляющая собой своего рода продолжение "Горя от ума" А. С. Грибоедова. В конце книги приводятся воспоминания и рассуждения о графине Ростопчиной Вл.Ходасевича, Н.В.Берга и др.

Местоположение: ЦГБ (абонемент художественной лит.), филиалы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16

Абгарян, Н. Ю. Зулали : [рассказы] / Наринэ Абгарян. - Москва : АСТ, 2017. - 315, [2] с.

Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут не замечая времени. Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты

Местоположение: ЦГБ (абонемент художественной лит.), филиалы № 1, 2, 6, 7,11